Plukken

Bij ruwharige honden bestaat de vacht uit een laag onderwol met daarboven een laag dekharen. Bij plukken worden met de hand de loszittende dekharen verwijderd. Een plukhond kan dus alleen geplukt worden, wanneer de dekharen goed los zitten, oftewel de vacht plukrijp is. Hierdoor doet dit voor de hond geen pijn. Mocht de hond bij binnenkomst niet voldoende plukrijp zijn, dan zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. Bij deze behandeling rekenen we per grote van de hond.

Plukken

€ 40,00

Plukken

€ 40,00

Kleine hond <10 kg

Middel hond 10 kg tot en met 25 kg

Grote hond >25 kg